Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2013

suemoulin
Chciało mi się w ten wieczór muzyki. Chciałem się nią tak jakby nażreć do syta
— Burgess Anthony, 'Mechaniczna pomarańcza'
suemoulin
9942 ce86
Reposted fromdusielecc dusielecc viauaremyheaven uaremyheaven
suemoulin
Jest wiele rzeczy, których nie chcemy wiedzieć o ludziach, których kochamy.
— Chuck Palahniuk ,,Fight Club"
Reposted fromtomowa tomowa viauaremyheaven uaremyheaven
suemoulin
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
Reposted frombizarrement bizarrement

December 03 2013

suemoulin
2067 64d9 500
Reposted fromolewka olewka viabizarrement bizarrement
suemoulin
7134 22a9
Reposted fromspita spita viabizarrement bizarrement
suemoulin
1755 5ff0
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabizarrement bizarrement
4492 ba4f
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viabizarrement bizarrement
suemoulin
2734 fe81
Time to learn...
suemoulin

October 18 2012

suemoulin
Reposted frompiksele piksele viazanimpojde zanimpojde

September 29 2012

suemoulin
Jest to wiek utrudzonego kurewstwa, po omacku szukającego swego boga.
— James Joyce
Reposted fromharridan harridan viazanimpojde zanimpojde

September 20 2012

suemoulin
0829 a847 500
Reposted fromlekhaim lekhaim
suemoulin
2098 cf4d 500
Reposted fromlekhaim lekhaim
suemoulin
5180 9aa1 500
Reposted fromlekhaim lekhaim
suemoulin
I znów decyduje się na odchudzanie w momencie, kiedy właśnie się najadłam... fail 
suemoulin
7556 4ac0 500
Reposted fromkornea kornea viazanimpojde zanimpojde
suemoulin
(…) Pamięć wskrzesza wszystko prócz zapachów, nic za to nie wskrzesza przeszłości w takiej pełni, jak związany z nią niegdyś zapach.
— Vladimir Nabokov, Maszeńka
Reposted frompiksele piksele viazanimpojde zanimpojde
suemoulin
To nigdy już nie wróci, wiem .
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viazanimpojde zanimpojde
suemoulin
2641 d0bc
Reposted fromvariance variance viazanimpojde zanimpojde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl